วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.หญิง พัชรินทร์ เหล่านรสิงห์  สว.ฝอ. ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม มีการรับ-ส่งเวร ศปก.ฯ ระหว่างผลัดเก่าและผลัดใหม่ และสรุปเหตุการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา