วันนี้ 7 ก.ค.63 เวลา 09.00 น. พ.ต.ต.ภูดิส ชัยชนะ สว.กก.สส.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม มีการรับ-ส่งเวร ศปก.ฯ ระหว่างผลัดเก่าและผลัดใหม่ และสรุปเหตุการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา