วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. พ.ต.ท.บัญญัติ สีด้วง สว.ฝอ.ภ.จว.มหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมเวร ศปก.ภ.จว.มหาสารคาม มีการรับ-ส่งเวร ศปก.ฯ ระหว่างผลัดเก่าและผลัดใหม่ และสรุปเหตุการณ์ในรอบวันที่ผ่านมา